Lågfartsglid

Lågfartsglid

Älvdalens skidstadio 14/12 2016
Temperatur -9,8 vid start av tester och -12,2 vid sista test,det kom 1,5 dm nysnö för 3 dagar sedan på en bädd av konstsnö.
Fasta fina spår, ca: 3 dagar sen senaste nydragning och många åkare åkt i spåren så det höll samma kvalitet under hela testet.
Test 1 åk1 åk2 åk3 åk4 åk5 Medel %
Redlline direkt från fabrik 15,46 km/h 15,42 15,48 15,37 15,51 15,4 Ref
P-cut 16,09 16,01 16,02 16,01 15,92 16,0 3,89
R-cut 16,71 16,65 16,59 16,68 16,71 16,7 7,80
Måsättning med test.  
Se skillnad mellan skida tagen ur plast som sedan, Skimateria P-cut metoden och Skimateria R-cut metoden med stålborstning och pink paper
Skidor
Madshus Redline classic
Började med fabrikstrukturen, sedan samma skida P-cut sedan samma skida R-cut.
Resultat
Stor skillnad mellan alla metoder, en total glidskillnad på 7,8% från att ta en fabriksskida direkt ur plasten och lägga R-cut struktur
Testet hade troligen visat på ännu större skillnader då temperaturen sjönk fort när solen gick ner och snön blev mer knirrig (torr).
Testet visade både på stora skillnader i lågfartsglid samt normal åkhastighethastighet 15-17 km/h
Tidtagarutrustning.
Widman Glide Speed Tester