Även Toko kommer här med sitt purfärska vallatips för tjejvasan 2015

Se bifogad pdf:

Toko Vallatips Vasaloppsveckan Tjejvasan